اهواز

در خوزستان، ایران
امروز: شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر اهواز، در استان خوزستان، ایران

اطلاعات شهر اهواز

آب و هوای شهر اهواز

سرعت باد: ۱۷.۷۰ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال غرب

رطوبت: ۸ درصد، فشار: ۳۳۵۹۲.۹۹ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۲۶

ساعت: ۲۰:۱۷

دما: °۴۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳۴ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما

تبلیغات (برای حمایت از ما برروی تبلیغات کلیک نمائید)