اهواز

در خوزستان، ایران
امروز: دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر اهواز، در استان خوزستان، ایران

اطلاعات شهر اهواز

آب و هوای شهر اهواز

سرعت باد: ۲۲.۵۳ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال شرق

رطوبت: ۲۵ درصد، فشار: ۳۴۰۳۳.۲۲ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۳۷

ساعت: ۱۹:۵۰

دما: °۲۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۹ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۱ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما

تبلیغات (برای حمایت از ما برروی تبلیغات کلیک نمائید)